Missie

Improvement Focus stelt software ontwikkelingsorganisaties in staat om nu en in de toekomst het potentieel op het gebied van software ontwikkeling middels Software Process Improvement te ontsluiten teneinde bedrijfsdoelstellingen optimaal te realiseren.

Hoewel het missiestatement melding maakt van software ontwikkelingsorganisaties worden ook de raakvlakken met de opdrachtgever, die aangeeft wat hij geleverd wil krijgen, en de beheerorganisatie, die verantwoordelijk is voor het beheer van de geleverde software, meegenomen.


Iedere software ontwikkelingsorganisatie heeft een groot potentieel op het gebied van de ontwikkeling van software. Dat potentieel kan worden ontsloten door een juiste samenstelling van processen, mensen, methoden en tools. Het daadwerkelijk ontsluiten is een transformatieproces waarin de bestaande werkwijze wordt veranderd in een werkwijze die optimaal aansluit bij de doelstellingen van de organisatie, onder meer door het wegnemen van bestaande hindernissen.


De termen “nu en in de toekomst” staan voor het herhaalbare aspect van software ontwikkeling en voor het beklijven van aangebrachte verbeteringen in de software ontwikkelingsorganisatie. Het inspelen op veranderingen in de doelstellingen van de organisatie, op korte en lange termijn, creëert een spanningsveld tussen robuustheid en flexibiliteit.


De nadruk op bedrijfsdoelstellingen geeft aan dat software dient te worden ontwikkeld ter ondersteuning van het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Deze context is van belang voor de formulering van software ontwikkelingsprocessen en beleid waarbinnen de medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren.
 

Zoeken
Laatste nieuws

Volgorde van de backlog

De product backlog hoort geordend te zijn. Dingen die als eerste opgepakt moeten worden staan bovenaan, wat later mag komen staat onder.

In het algemeen wordt als advies gegeven dat de items op volgorde van waarde...

» lees meer

Twitter

Basis training Agile en Scrum

Agile Manifesto

Agile software ontwikkeling wordt veel besproken op dit moment. Weer een hype in software land? Agile belooft wel...

» lees meer

Coachen van Product Owners

De rol van Product Owner is de belangrijkste en moeilijkste in Scrum. Vanuit mijn ervaring met Scrum projecten bij...

» lees meer

© 2010 Improvement Focus | Privacy pagina | design: komplot.com