Waarden

Improvement Focus werkt binnen de context van zes kernwaarden: Integriteit, Professionaliteit, Verantwoordelijkheid, Respect, Passie en Duurzaamheid. In willekeurige volgorde:

Integriteit

Integriteit betekent voor ons dat wij eerlijk zijn in onze advisering en beoordeling van software ontwikkelingsorganisaties. Wij opereren in het belang van onze klant zelfs als we daarmee het risico lopen geen vervolgopdracht te krijgen. De belangen van een klant hoeven niet altijd overeen te komen met de wensen en verlangens van de klant.

Integriteit betekent voor ons ook dat als wij voor een klant werken, wij in die tijd niet werken voor een andere klant. Werkzaamheden voor verschillende klanten zullen altijd gescheiden blijven in de tijd. In de praktijk betekent dit dat wij niet uitgebreid telefonisch contact hebben met de ene klant, terwijl wij werken voor een andere klant.

Wij brengen uitsluitend gewerkte uren bij een klant in rekening als wij deze uren ook daadwerkelijk gemaakt hebben. Hierdoor kunnen wij altijd aantonen weke toegevoegde waarde wij aan de klant geleverd hebben.

Integriteit bestaat ook uit het opvolgen van onze eigen adviezen. We zijn een rolmodel en volgens het principe van practice what you preach, of walk the talk.

Professionaliteit

Adviezen die wij geven zijn altijd op argumenten gebaseerd en niet op sentimenten. Hoewel “onderbuikgevoel” een goede aanleiding kan zijn voor nader onderzoek, zullen wij uitspraken altijd kunnen onderbouwen met waarnemingen en feiten.

Professionaliteit betekent voor ons ook dat wij gedegen kennis hebben van hetgeen waarover wij adviseren. Wij geven hierbij de grenzen aan van onze kennis en ervaring. Tevens beschouwen wij kennis en ervaring als iets dat gestructureerd uitgebreid kan worden. Wij houden ons op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied zodat wij de klant altijd adequaat kunnen adviseren.

Wij maken afspraken in de overtuiging deze na te kunnen komen. Als wij op voorhand al weten dat we een afspraak niet kunnen nakomen, dan zullen wij deze niet maken en aangeven waarom wij de afspraak niet maken. Dat betekent ook dat als wij een afspraak maken, aantoonbaar ons uiterste best zullen doen deze na te komen. Mocht dat om onvoorziene omstandigheden toch niet dreigen te lukken, dan stellen wij de partij met wie de afspraak gemaakt is, zo snel mogelijk op de hoogte. In de praktijk betekent dit dat wij altijd op tijd op een afspraak, een vergadering etc. zullen arriveren en dat wij offertes goed onderbouwen met gedocumenteerde schattingen en niet een lagere schatting geven om maar binnen te komen bij de klant, gevolgd door onderhandelingen over “tegenvallers”.

Het gaat om de prestaties van de uitvoering van de processen gekoppeld aan de doelstellingen van de klant, zelfs wanneer dit strijdig is met de modellen en methoden die worden gebruikt.

Verantwoordelijkheid

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor wat wij doen en voor wat wij nalaten maar hadden kunnen doen. Die verantwoordelijkheid bestaat bijvoorbeeld uit het handelen naar de geest van het referentiemodel, in plaats van naar de letter. Wij kunnen keuzes en beslissingen altijd beargumenteren en herleiden tot de doelstellingen en de belangen van de klant.

We nemen verantwoordelijkheid voor hetgeen we hadden kunnen doen maar hebben nagelaten. We evalueren onze activiteiten altijd en stellen lessons learned op. Deze lessen worden vertaald in verbeteractiviteiten voor onszelf, waarmee we overigens ook weer invulling geven aan het practice what you preach principe.

Wij meten periodiek de tevredenheid van de klant met betrekking tot de diensten die wij hem leveren. Indien nodig leidt dit tot bijsturing of, in het geval dat de wensen van de klant leiden tot een schending van onze waarden, tot afscheid.

Respect

Wij respecteren verschillen in culturen, achtergronden en geloofsovertuiging. Dat heeft zowel betrekking op de klanten als op de medewerkers van Improvement Focus zelf. Het begrijpen van verschillen vormt de basis voor ontwikkeling en groei. Wij respecteren verschillen van mening en proberen in samenspraak tot oplossingen te komen die in het belang van de klant zijn.

Wij luisteren goed naar de klant teneinde te leren wat hij werkelijk wil. We luisteren naar de vraag achter de vraag. Wij inventariseren de wensen en verlangens van de klant, en leggen wel een verband met de belangen van de klant om hem zo goed mogelijk te kunnen helpen om onze aanpak op de juiste manier vorm te kunnen geven. We zijn als “aardig” te typeren, maar gaan een confrontatie niet uit de weg, zolang deze maar in het belang van de klant is. Onze aanpak is afhankelijk van de doelstellingen en de organisatiecultuur van de klant.

Passie

Wij zijn van mening dat je pas echt kunt excelleren in je werk als je er passie voor hebt, als je echt gelooft in wat je doet. Passie is de overschrijding van de grens van “naar de letter” naar “naar de geest”. Een cultuurverandering kan alleen maar tot stand komen als de mensen er zelf in geloven. In een verandertraject zijn wij dan ook op zoek naar datgene wat mensen werkelijk raakt. Wij zijn op zoek naar de mogelijkheden die mensen zelf zien en helpen hen deze in relatie te brengen met de bedrijfsdoelstellingen.

Duurzaamheid

Voor ons heeft het begrip duurzaamheid een nauwe relatie met balans. De balans heeft betrekking op de relatie werk-privé die er voor zorgt dat de medewerkers van Improvement Focus niet voortdurend boven hun macht werken maar gezond blijven.

Duurzaamheid heeft betrekking op onze relatie met de klant. We willen te allen tijde de klant in de ogen kunnen blijven kijken en blijven ook in spannende tijden, zoals die bij cultuurveranderingen voorkomen, communiceren.

Duurzaamheid heeft betrekking op onze relatie met onze concurrenten. De SPI gemeenschap is klein en reputatie heeft een doorslaggevende betekenis. Daarom vinden wij het essentieel om een goede relatie met onze concurrenten te hebben.

Duurzaamheid heeft betrekking op onze relatie met onze omgeving. Wij reizen zoveel mogelijk met openbaar vervoer, hetgeen niet wegneemt dat wij naar moeilijker bereikbare bestemmingen met de auto of het vliegtuig reizen.

Zoeken
Laatste nieuws

Volgorde van de backlog

De product backlog hoort geordend te zijn. Dingen die als eerste opgepakt moeten worden staan bovenaan, wat later mag komen staat onder.

In het algemeen wordt als advies gegeven dat de items op volgorde van waarde...

» lees meer

Twitter

Scrum invoering

Certified Scrum MasterWij ondersteunen uw implementatie van Scrum. André is als Certified Scrum Master volledig gekwalificeerd om u te...

» lees meer

Ondersteunen proceswerkgroepen

Proces werkgroep Deze dienst ondersteunt werkgroepen bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe of verbeterde processen.

» lees meer

© 2010 Improvement Focus | Privacy pagina | design: komplot.com