Boekbesprekingen

Als professionals op ons vakgebied lezen we veel boeken. Om u daar ook van te laten profiteren schrijven we regelmatig boekbesprekingen.

Laatste nieuws

Breaking the Code of Change

 

Dit is een van de meest grondige boeken die ik gelezen heb over verandermanagement. Het boek is een verslag van een conferentie onder de top van de wetenschappers over veranderkunde. Grofweg zijn er in de wetenschap 2 stromingen, theorie E en theorie O. Theorie E is de harde, maakbare, planbare kant van veranderen, angelsaksisch gestuurd. Theorie O is de Rijnlandse stroming. Verandering moet van onderaf komen, is emergent.

Het boek behandelt diverse thema's uit de veranderkunde waarbij steeds 1 artikel geschreven is door iemand uit het E-zicht, 1 artikel uit het O-zicht en vervolgens een reactie op beiden die het beste uit beide werelden probeert te zoeken.

» lees meer

Software ontwikkeling is geen engineering en zal het ook nooit worden

Sinds 1968 is de term Software Engineering in gebruik. Met de term wordt de verwachting uitgesproken dat software ontwikkeling een engineering discipline moet worden, net zoals bijvoorbeeld civil engineering of hardware engineering. Het Software Engineering Institute (SEI) is opgericht om deze doelstelling te bereiken. Maar wie beter kijkt naar de betekenis die aan het begrip gegeven is de NAVO conferentie waar het begrip werd gelanceerd, of naar de betekenis die het SEI eraan geeft, zal merken dat geen engineering bedoeld wordt maar manufacturing. De inspiratie komt uit de wereld van hardware productie, niet uit de wereld van hardware ontwikkeling. In het CMMI wordt dit met name duidelijk in maturity levels 4 en 5, waar productietechnieken als statistical process control gebruikt worden binnen de software.

Meer info

» lees meer

De filosofie van agile software development

Ik ben de laatste maanden intensief bezig geweest met het boek Agile Software Development – The Cooperative Game van Alistair Cockburn. Meestal lees ik boeken veel sneller maar dit boek dwong me steeds om te reflecteren, gaf me continu ideeën voor toepassingen. Maar nu is het boek uit, en dus is het tijd voor een bespreking. In deze eerste blog de filosofische basis.

» lees meer

Professionele dilemma’s van de coach

De afgelopen twintig jaar heeft het fenomeen ‘coaching’ vaste voet aan de grond gekregen bij veranderprogramma’s binnen organisaties. Met de wijdere verspreiding van dit begrip, is de term ‘coaching’ ook inhoudelijk aan verandering onderhevig geweest. Er werden ‘financiele coaches’, ‘shopping coaches’ en ‘opruimcoaches’ geintroduceerd. Dit leidde bij mij tot een behoefte aan meer inzicht in de achtergrond en de professie van coaching. Het boek van Boomen e.a. geeft hier een mooie inleiding in.

» lees meer

Opnieuw systeemdenken

Het zien ontstaan van een schaduworganisatie bij de implementatie van referentiemodel voor een software ontwikkelingsorganisatie was voor mij de directe aanleiding om op zoek te gaan naar andere methoden voor diagnose en verandering. Het ontstaan van de schaduworganisatie uitte zich in het invullen van sjablonen door medewerkers zonder dat hen duidelijk was of werd gemaakt waarom dat nodig was. Om verschillende redenen ontbrak de verdiepingsslag die nodig is om de boogde voordelen van het veranderingstraject te behalen.

» lees meer

Kan je Agile en CMMI combineren?

Agile en CMMIIn dit boek: Balancing Agility and Discipline, door Barry Boehm en Richard Turner wordt een prima antwoord op deze vraag gegeven: "het hangt ervan af".

Zoals we inmiddels wel van Boehm gewend zijn wordt er een risico-gebaseerde aanpak gekozen. 

Great book on combining CMMI with Agile/Scrum. It clearly shows the strengths and weaknesses in both positions, the assumptions underlying each method. And then, as could be expected from Boehm, a risk driven-approach is taken to choose a method for a specific instance. Using input from 4 different perspectives: Application, Management, Technical, and Personnel Characteristics, it is determined which approach, or which mix of approaches would work best.

» lees meer

Systeemdenken

Tijdens de bijeenkomsten van de Spider werkgroep Invoeringsstrategieen was het werk van Peter Senge al eens langsgekomen, maar tot mijn schande had ik zijn boek “De vijfde discipline” nooit gelezen. Kort geleden besloot ik dat goed te maken. En ik werd niet teleurgesteld.

» lees meer

Complexiteit - een nieuwe kijk op de wereld

Vaak bezien we de wereld om ons heen nogal naief. We gaan er snel van uit dat er eenvoudige verbanden zijn tussen oorzaken en gevolgen. Het vakgebied van de complexiteit leert ons dat beeld snel af. Verbanden zijn vaak niet direkt maar lopen via diverse schakels. Er zijn terugkoppellussen en (nog spannender) voorwaartse lussen. Hierdoor zijn situaties vaak veel minder voorspelbaar dan we zouden verwachten.

» lees meer

Hoe bewust redeneren mensen eigenlijk?

Boekbespreking: Het slimme onbewuste, door Ap Dijksterhuis.

Denken en handelen mensen eigenlijk wel bewust?

» lees meer

Boekbespreking - Implementatiekunst

Het boek “Implementatiekunst” van Kuhlmann en Hoogendoorn heeft als ondertitel “Gids voor realistisch veranderen”. Dit verwijst vermoedelijk naar de talloze mislukte verandertrajecten die, in termen van De Caluwe, volledig blauw worden uitgevoerd (gepland, gemonitord, beheerst, maar zonder expliciete aandacht voor de menselijke kant van veranderen). De auteurs introduceren een aantal begrippen, als de bovenstroom en de onderstroom, de regisseur van de verandering en meerstemmigheid (polyvocaliteit in termen van Homan).

» lees meer

Zoeken
Laatste nieuws

Volgorde van de backlog

De product backlog hoort geordend te zijn. Dingen die als eerste opgepakt moeten worden staan bovenaan, wat later mag komen staat onder.

In het algemeen wordt als advies gegeven dat de items op volgorde van waarde...

» lees meer

Twitter

Summer School Agile/Scrum

Summerschool Agile/Scrum

Data: 25 juni, 2 juli, 9 juli, 16 juli

Locatie: Gouda of Woerden

Deze training biedt alle...

» lees meer

Coachen van Product Owners

De rol van Product Owner is de belangrijkste en moeilijkste in Scrum. Vanuit mijn ervaring met Scrum projecten bij...

» lees meer

© 2010 Improvement Focus | Privacy pagina | design: komplot.com